Régió és a táj-azonos természeti értékek meghatározása és kiválasztása

Készítette: Dr. Schmidt Gábor DSc

A régió és a táj-azonos természeti értékek meghatározása és kiválasztása
(A gyűjtési területen belül az egyes tájegységek természeti és éghajlati tényezőinek meghatározása)

Bevezetés
A 2. sz. részfeladat során ("Kontinentális klímán kipróbált Magyarországon tesztelt" elnevezésű know-how leírása) már érintőlegesen szó volt Magyarország egyes környezeteinek éghajlati és talaj-adottságairól, elsősorban abból a szempontból, hogy melyek azok a területek, ahol leginkább kontinen-tális klímára lehet tesztelni az új magyar szabadföldi dísznövény fajtákat ill. fajtajelölteket.

A 3. sz. részfeladat (a nemesítésre, helyesebben promócióra kiválasztott fajták meghatározása) keretében pedig felsoroltuk azokat a lombos és fenyő fajtákat, fajtajelölteket, szelektált klónokat, ame-lyeket az elmúlt évszázadban Magyarország kitermelt magából. A felsorolást követő értékelés eredmé-nyeképp kiemeltük azokat, amelyek megítélésünk szerint leginkább érdemesek arra, hogy a Magyar Dísznövények Gondnoksága támogatást nyújtson számukra a piacra jutásban és a magyarországi vagy európai szintű védettség elnyerésében.

Az alábbi fejezet tulajdonképpen a 2-es és 3-as számú feladatok eredményeinek szintézise. A nemesítés és a nemesítő műhelyek elhelyezkedése, gazdasági és szakmai potenciálja szempontjából közelíti meg a jelenleg hazánkban működő díszfa, díszcserje nemesítő műhelyeket.

Ennek keretében:

1. Jellemzi Magyarország egyes klímazonális öveit az eredeti ill. a telepíthető erdőtársulások és fás szárú dísznövények szempontjából (vertikális tagolás);
2. Ismerteti az ország hat alapvető természetes határvonalakkal is elkülöníthető körzetét az ott foly-tatott díszfaiskolai termesztés valamint az ott olytatható dendrológiai nemesítés szempontjából (horizontális tagolás);
3. Felsorolja a legfontosabb magyarországi dendrológiai nemesítő műhelyeket, részletezve azok főbb irányvonalait és az általuk előállított fajták, fajtajelöltek potenciális előnyeit vagy hátrányait

A teljes tanulmány letölthető innen >>


Copyright: Magyar Disznövények Gondnoksága
Min. felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelés: Civertan Bt.